ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64087402495
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 391,342.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 391,342.50 บาท