ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพร.14/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสื่อมวลชน จำนวน 8 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ  
 164,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่น 164,500.00 บาท