ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพร.3/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุการเรียนและการกีฬาจัดโครงการเดินเท้าเข้าทุกชุมชน จำนวน 9 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านพรางมารีน
ราคาที่เสนอ  
 427,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านพรางมารีน 427,000.00 บาท