ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 กพร.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจัดโครงการรวมพลังมวลชน จำนวน 4 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้านพรางมารีน
ราคาที่เสนอ  
 469,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้านพรางมารีน 469,500.00 บาท