ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ต.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ไชยรัตน์ร่วมค้า
ราคาที่เสนอ  
 375,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ไชยรัตน์ร่วมค้า 375,000.00 บาท