ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ร.2/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ขวัญชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ  
 350,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ขวัญชัยวิศวกรรม 350,000.00 บาท