ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ป.7/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ศรีเจริญ นราธิวาส
ราคาที่เสนอ  
 498,400.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศรีเจริญ นราธิวาส 498,400.00 บาท