ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ส.(บ.)3/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุป้อมสนาม จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 497,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กาญกมลและภัณฑ์พิมาณ จำกัด 497,500.00 บาท