ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ขว.9/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นราอิงค์
ราคาที่เสนอ  
 469,800.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นราอิงค์ 469,800.00 บาท