ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ขว.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นราอิงค์
ราคาที่เสนอ  
 279,320.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นราอิงค์ 279,320.00 บาท