ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ป.4/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ขวัญชัยวิศวกรรม
ราคาที่เสนอ  
 499,610.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ขวัญชัยวิศวกรรม 499,610.00 บาท