ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ป.1/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน เอส พี
ราคาที่เสนอ  
 495,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน เอส พี 495,600.00 บาท