ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ว.6/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ฐานบดีซัพพลายส์
ราคาที่เสนอ  
 384,422.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ฐานบดีซัพพลายส์ 384,422.00 บาท