ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สป.16/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 17 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน วี.เค การค้า
ราคาที่เสนอ  
 498,430.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน วี.เค การค้า 498,430.00 บาท