ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ว.5/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 31 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 พินธุพิมพ์ดีด
ราคาที่เสนอ  
 140,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 พินธุพิมพ์ดีด 140,000.00 บาท