ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สป.15/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 7 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 200,000.00 บาท