ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สป.14/งป.64
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 6 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน นพไดนาโม
ราคาที่เสนอ  
 250,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน นพไดนาโม 250,000.00 บาท