ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64087073211
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบรวดเร็ว จำนวน ๘๐๐ ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 264,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด 264,000.00 บาท