ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077203199
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน ๔ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 76,140.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด 76,140.00 บาท