ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077468897
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟสัญญาณสีน้ำเงินเพื่อเปลี่ยนให้กับรถดับเพลิงอากาศยานและรถกู้ภัย
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 194,847.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด 194,847.00 บาท