ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077371786
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมไฟแสงสว่างห้องสำนักงานอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 97,763.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด 97,763.00 บาท