ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077217785
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วจำกัด วาบ เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 340,581.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วจำกัด วาบ เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย 340,581.00 บาท