ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077219645
ประกาศเรื่อง  
 เช่าระบบคลาวด์ (Google Cloud)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 11,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลายพาร์ท จำกัด 11,500.00 บาท