ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077153390
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส ๒๐๑๘
ราคาที่เสนอ  
 82,850.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจีเอส ๒๐๑๘ 82,850.00 บาท