ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64067276971
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำบัตร จำนวน ๓ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ออล ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 109,140.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ออล ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 109,140.00 บาท