ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077151168
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อยู่สุขสำราญ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 155,096.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อยู่สุขสำราญ จำกัด 155,096.50 บาท