ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077037091
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแก้วน้ำก้านสั้นมีตราสมอสีทอง จำนวน ๗๒ ใบ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษณ์
ราคาที่เสนอ  
 3,960.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษณ์ 3,960.00 บาท