ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077038374
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อภาชนะสำหรับจัดเลี้ยง จำนวน ๖ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 67,880.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) 67,880.00 บาท