ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64077061386
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายหลักสนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ  
 2,950,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,950,000.00 บาท