ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64067311610
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานลูกจ้าง กทภ. ประจำปี งป.๖๔
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 285,790.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 285,790.00 บาท