ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64067286303
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับซ่อมทำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๔ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 35,570.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 35,570.00 บาท