ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64067089992
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจอากาศ AWOS ทางวิ่ง ๓๖ และระบบตรวจวัด Wind Shear
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไมโครสเตป-เอ็มไอเอส (ไทยแลนด์)
ราคาที่เสนอ  
 35,294,999.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไมโครสเตป-เอ็มไอเอส (ไทยแลนด์) 35,294,999.00 บาท