ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057373899
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่รถยนต์ รถเครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า จำนวน ๘๕ รายกา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ยูเอ็มเอส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 319,640.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ยูเอ็มเอส แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด 319,640.00 บาท