ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057405236
ประกาศเรื่อง  
 จ้างดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา พร้อมสรุปผล
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อินทัช รีเสิร์ฟ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 53,500.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อินทัช รีเสิร์ฟ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด 53,500.00 บาท