ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057310284
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 475,521.40 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด 475,521.40 บาท