ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ภาวีกิต จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,279,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ภาวีกิต จำกัด 2,279,000.00 บาท
2 บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด 2,370,000.00 บาท
3 บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ 2,385,000.00 บาท