ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057175999
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 40,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 40,000.00 บาท