ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057177407
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กต ๓๙๒๔ ระยอง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 130,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด 130,000.00 บาท