ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64057161411
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑๐ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 298,685.40 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นราคาที่เหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด 298,685.40 บาท