ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64047255496
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสานสนเทศ จำนวน ๓๕ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 67,018.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พลัสแม็กซ์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 67,018.00 บาท