ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ เอส อาร์ เมดิคอล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,490,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ เอส อาร์ เมดิคอล จำกัด 1,490,000.00 บาท
2 บริษัท เเอสราส เมดิคอล จำกัด 1,499,000.00 บาท