ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64037464919
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพนักงาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 นางสาวอัสมาภรณ์ สุขสวัสดิ์
ราคาที่เสนอ  
 934,900.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นางสาวอัสมาภรณ์ สุขสวัสดิ์ 934,000.00 บาท