ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64037411324
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำห้องน้ำ - ส้วม อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 98,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สมาร์ทโกลบอลเซอร์วิสเซส จำกัด 98,000.00 บาท