ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64037407511
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยาเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล จำนวน ๓๖ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เค เฮลตี้ แคร์
ราคาที่เสนอ  
 33,753.15 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เค เฮลตี้ แคร์ 33,753.15 บาท