ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64037345591
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค
ราคาที่เสนอ  
 140,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็คทริค 140,000.00 บาท