ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64037085324
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำชุดหลังคารถบันไดอากาศยานแบบมีหลังคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 486,850.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 486,850.00 บาท