ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64027283902
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำคลังเก็บพัสดุ กทภ.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 343,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คอปป์ โคออเปอเรชั่น จำกัด 343,000.00 บาท