ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017264028
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยางรถธุรการ และรถฟาร์มแทรคเตอร์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 261,040.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มายนาเอวิเอชั่น จำกัด 261,040.00 บาท