ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017522294
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (MONOAMMONIUMPHOSPHATE 90 %)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 58,315.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เกรทโทรนิกซ์ จำกัด 58,315.00 บาท