ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 64017398923
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อสารในการประชุม จำนวน ๔ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 56,840.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 56,840.00 บาท